0911 333 919
Giỏ hàng 0

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng và thanh toán!
Bấm vào hình để xem hình lớn hơn

Máy in Brother HL-L8260CDN (In, Duplex, Network)

Liên hệ
Số lượng
0 sản phẩm có sẵn

Điểm nổi bật

Loại máy: In laseer màu đơn năng 
Chức năng: Print, Duplex, Netwwork
Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
Tốc độ in: Lên đến 33 trang / phút
Tốc độ xử lý: Tối đa 800 MHz
Bộ nhớ ram: Lên đến 512 MB
Độ phân giải: Lên đến 2400 x 600 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Wifi, Network

Mô tả sản phẩm

Printer Type
 • Laser
 
Print Method
 • Electrophotographic Laser Printer
 
Memory CapacityStandard

(For Australia and New Zealand)

 • (HL-L8260CDW)

256 MB

 • (HL-L8360CDW)

512 MB

 • (HL-L9310CDW)

1 GB

(For Other countries)

 • (HL-L8260CDN)

512 MB

 • (HL-L8360CDW)

1 GB

 
 
LCD (Liquid Crystal Display)
 • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

16 characters x 2 lines

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

2.7 in. (67.5 mm) TFT Colour Touchscreen LCD  *1

 
Power Source

(For Taiwan)

 • 110 to 120 V AC 50/60 Hz

(Except for Taiwan)

 • 220 to 240 V AC 50/60 Hz
 

Power Consumption

(Average)

Peak

(For Taiwan)

 • Approximately 1190 W

(Except for Taiwan)

 • Approximately 1200 W
 
Printing *2

(For Taiwan)

 • Approximately 600 W at 25 °C

(Except for Taiwan)

 • Approximately 580 W at 25 °C
 

Printing

(Quiet Mode) *2

(For Taiwan)

 • Approximately 350 W at 25 °C

(Except for Taiwan)

 • Approximately 340 W at 25 °C
 
Ready *2

(For Taiwan)

 • Approximately 75 W at 25 °C

(Except for Taiwan)

 • Approximately 70 W at 25 °C
 
Sleep *2

(For Taiwan)

 • Approximately 9.5 W

(Except for Taiwan)

 • Approximately 10.0 W
 
Deep Sleep *2

(For Taiwan)

 • Approximately 1.4 W

(Except for Taiwan)

 • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

Approximately 1.2 W

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Approximately 1.5 W

 
Power Off *3 *4

(For Taiwan)

 • Approximately 0.02 W

(Except for Taiwan)

 • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

Approximately 0.02 W

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Approximately 0.03 W

 

Dimensions

(Typical outline view)

https://support.brother.com/g/s/id/spec/cv_hll8260cdw/en-asoc/img/GUID-8CDD6FB8-A881-4159-963B-D051F107B44A-low.gif

Unit: mm

 • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

* : 410

** : 313

*** : 486

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

* : 441

** : 313

*** : 486

 
 
Weights (with supplies)

(For Australia and New Zealand)

 • (HL-L8260CDW)

21.8 kg

 • (HL-L8360CDW)

21.9 kg

 • (HL-L9310CDW)

22.2 kg

(For Korea, Middle Eastern and African countries)

 • (HL-L8360CDW)

22.7 kg

(For Other countries)

 • (HL-L8260CDN)

22.0 kg

 • (HL-L8360CDW)

22.1 kg

 
Noise LevelSound PressurePrinting
 • LpAm = 49 dB (A)
 

Printing

(Quiet Mode)

 • LpAm = 44 dB (A)
 
Ready
 • LpAm = Inaudible
 
Sound PowerPrinting

Monochrome

 • LWAd = 6.55 B (A)
 

Colour

 • LWAd = 6.56 B (A)
 

Printing

(Quiet Mode)

Monochrome

 • LWAd = 6.00 B (A)
 

Colour

 • LWAd = 6.00 B (A)
 
Ready
 • LWAd = Inaudible
 
TemperatureOperating
 • 10 to 32 °C
 
Storage
 • 0 to 40 °C
 
HumidityOperating
 • 20 to 80% (without condensation)
 
Storage
 • 10 to 90% (without condensation)
 
Laser NoticeClick here for details. 

*1

Measured diagonally

*2

Measured when the machine is connected to the USB interface.

*3

Measured according to IEC 62301 Edition 2.0.

*4

Power consumption varies slightly depending on the usage environment.

Print Media Specifications

Paper Input

Paper Tray

(Standard)

Paper Type
 • Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper
Paper Size

(For Taiwan)

 • A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

(Except Taiwan)

 • A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
Paper Weight
 • 60 to 105 g/m2
Maximum Paper Capacity
 • Up to 250 sheets of 80 g/m2 Plain Paper
Multi-Purpose Tray (MP tray)Paper Type
 • Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick, Glossy Paper
Paper Size
 • Width:

76.2 to 215.9 mm

 • Length:

127 to 355.6 mm

 • Envelope:

COM-10, DL, C5, Monarch

Paper Weight
 • 60 to 163 g/m2
Maximum Paper Capacity
 • Up to 50 sheets of 80 g/m2 Plain Paper
 • Envelope: 10 envelopes up to 10 mm thick

Paper Tray 2, 3, 4

(Optional) *1 *2

Paper Type
 • Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper
Paper Size

(For Taiwan)

 • A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

(Except Taiwan)

 • A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
Paper Weight
 • 60 to 105 g/m2
Maximum Paper Capacity
 • LT-330CL

Up to 250 sheets of 80 g/m2 Plain Paper

 • LT-340CL *3

Up to 500 sheets of 80 g/m2 Plain Paper

Paper Output *4Face Down Output Tray
 • Up to 150 Sheets of 80 g/m2 Plain Paper (face down delivery to the face down output paper tray)
Face Up Output Tray
 • One sheet (face up delivery to the face up output tray)
2-sidedAutomatic 2-sided PrintingPaper Type
 • Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Glossy Paper
Paper Size
 • A4
Paper Weight
 • 60 to 105 g/m2

*1

(HL-L8260CDW) Maximum number of Lower Trays: Up to three LT-330CL Lower Trays

*2

(HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Maximum number of Lower Trays: Up to three LT-330CL Lower Trays or up to two Lower Trays in any other combinations

*3

Applicable to HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

*4

For labels, we recommend removing the printed sheets from the output paper tray immediately after they exit the machine to avoid the possibility of smudging.

Printer Specifications

Automatic 2-sided Print
 • Yes
Emulation
 • PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Resolution
 • 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600) quality
Print Speed *1  *21-sided print

Monochrome

 • Up to 33 pages/minute (Letter size)

Up to 31 pages/minute (A4 size)

Colour

 • Up to 33 pages/minute (Letter size)

Up to 31 pages/minute (A4 size)

2-sided Print

Monochrome

 • Up to 14 sides/minute (Up to 7 sheets/minute) (Letter or A4 size)

Colour

 • Up to 14 sides/minute (Up to 7 sheets/minute) (Letter or A4 size)
First Print Time *3

Monochrome

(For Taiwan)

 • Less than 15 seconds at 23 °C / 115 V

(Except Taiwan)

 • Less than 15 seconds at 23 °C / 230 V

Colour

(For Taiwan)

 • Less than 15 seconds at 23 °C / 115 V

(Except Taiwan)

 • Less than 15 seconds at 23 °C / 230 V

*1

The print speed may change depending on the type of document you print.

*2

Print speed may be slower when the machine is connected by wireless LAN.

*3

From Ready mode and standard tray

Interface Specifications

USB *1 *2
 • Hi-Speed USB 2.0

Use a USB 2.0 interface cable that is no more than 2.0 metres long.

LAN
 • 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T *3 *4
Wireless LAN
 • (HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC *5
 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Yes

*1

Your machine has a USB 2.0 Hi-Speed interface. The machine can also be connected to a computer that has a USB 1.1 interface.

*2

Third party USB ports are not supported.

*3

Use a straight-through Category 5e (or greater) twisted-pair cable.

*4

When you connect the machine to a Gigabit Ethernet Network, use network devices complying with the 1000BASE-T specification.

*5

When you connect an external IC card reader, use a HID class driver supported device.

Direct Print Feature Specifications

Compatibility
 • PDF version1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (created by own printer driver), TIFF (scanned by Brother models), XPS version 1.0
Interface
 • USB direct interface : Front x 1, Rear x 1(HL-L9310CDW)

Supported Protocols and Security Features

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Wireless LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protocols (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP

Protocols (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP

Network Security (Wired)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Network Security (Wireless)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Wireless Network Security

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

Wireless Certification

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

*1

Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only.

 

 

Bình luận

Bạn trao chúng tôi "Niềm tin"

Chúng tôi trao Bạn "Chất lượng"


1. Chính sách bán hàng

 • Hàng chính hãng - bảo hành chu đáo

 • Miễn phí cài đặt các ứng dụng cơ bản lần đầu

 • Miễn phí phí giao hàng trong TP. Phan Rang Tháp Chàm

 • Đổi mới linh kiện bị lỗi trong 05 ngày đầu theo đúng quy định NSX

 • Tổng đài tư vấn miễn phí (0259) 3837 148 - 0911 333 919


2. Dịch vụ mở rộng

 • Tư vấn & lắp đặt Camera quan sát

 • Tư vấn & thiết kế hệ thống mạng có dây, không dây

 • Lắp đặt hệ thống tổng đài

 • Thay mực & nạp mực in các loại

 • Dịch vụ sửa chữa máy PC, Laptop, ...Thiết kế web bởi thân thiện web
Gọi 0911 333 919 Facebook CongThanhCTC Zalo 0911333919 Xem đường đi